ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 049
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 91.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 88.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ สพม. พิจิตร 83.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 83.10 ทอง 7  
8 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82.90 ทอง 8  
9 โรงเรียนนาน้อย สพม. น่าน 82.90 ทอง 8  
10 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. พะเยา 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เพชรบูรณ์ 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. พะเยา 80.90 ทอง 13  
14 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80.70 ทอง 14  
15 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 80.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 74.10 เงิน 16  
17 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 73.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 73.50 เงิน 17  
19 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 73.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 73.30 เงิน 20  
21 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. ตาก 73.30 เงิน 20  
22 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 73.10 เงิน 22  
23 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 73.10 เงิน 22  
24 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 72.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 72.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 72.40 เงิน 25  
27 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 72.30 เงิน 27  
28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ 72.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เชียงราย 72.10 เงิน 29  
30 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 60.50 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เพชรบูรณ์ 60.20 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. นครสวรรค์ 60.10 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. แม่ฮ่องสอน 60 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 60 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 60 ทองแดง 33  
37 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 59.30 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เชียงราย 59.20 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 57.60 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนหัวเฉียว สพม. พิจิตร 57.20 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ - -  
42 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพม. เพชรบูรณ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน