ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 91.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 90.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 88.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนนาน้อย สพม. น่าน 87.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 84.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 83.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 83.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 81.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม. กำแพงเพชร 81.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 78.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 77.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. สุโขทัย 76.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 75.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนอรุโณทัย สพม. ลำปาง ลำพูน 75.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. ตาก 74.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 74.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 73.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 72.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. ตาก 71.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 68.80 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 67.80 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เชียงใหม่ 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 66.40 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. แม่ฮ่องสอน 65.80 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 65.20 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 64.80 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า สพม. พิจิตร 64.40 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 63.40 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 63 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เชียงราย 62.20 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) สพม. พิจิตร 52.80 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 52.20 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. นครสวรรค์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน