ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 96 ทอง 4  
6 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 95 ทอง 6  
8 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า สพม. เชียงราย 95 ทอง 6  
9 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. นครสวรรค์ 94 ทอง 9  
10 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. พะเยา 94 ทอง 9  
11 โรงเรียนบางลายพิทยาคม สพม. พิจิตร 94 ทอง 9  
12 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 94 ทอง 9  
13 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. สุโขทัย 94 ทอง 9  
14 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 93 ทอง 14  
15 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 93 ทอง 14  
16 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 93 ทอง 14  
17 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 93 ทอง 14  
18 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพม. พิจิตร 93 ทอง 14  
19 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 92 ทอง 19  
20 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 92 ทอง 19  
21 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. ตาก 92 ทอง 19  
22 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 92 ทอง 19  
23 โรงเรียนแม่แตง สพม. เชียงใหม่ 92 ทอง 19  
24 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพม. ตาก 91 ทอง 24  
25 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 91 ทอง 24  
26 โรงเรียนเทพนารี สพม. แพร่ 91 ทอง 24  
27 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 90 ทอง 27  
28 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 90 ทอง 27  
29 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 90 ทอง 27  
30 โรงเรียนอรุโณทัย สพม. ลำปาง ลำพูน 90 ทอง 27  
31 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 89 ทอง 31  
32 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 89 ทอง 31  
33 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 88 ทอง 33  
34 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78 เงิน 34  
35 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 78 เงิน 34  
36 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 77 เงิน 36  
37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. แม่ฮ่องสอน 76 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 75 เงิน 38  
39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ 73 เงิน 39  
40 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. กำแพงเพชร - -  
41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน