ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 045
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. น่าน 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทพนารี สพม. แพร่ 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. ลำปาง ลำพูน 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 89 ทอง 9  
11 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. สุโขทัย 89 ทอง 9  
12 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เชียงราย 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เพชรบูรณ์ 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพม. เชียงราย 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เชียงใหม่ 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 76 เงิน 22  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 75 เงิน 24  
26 โรงเรียนอิสลามศึกษา สพม. ตาก 75 เงิน 24  
27 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา สพม. แพร่ 75 เงิน 24  
28 โรงเรียนแม่แตง สพม. เชียงใหม่ 75 เงิน 24  
29 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 74 เงิน 29  
30 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เชียงราย 74 เงิน 29  
31 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 74 เงิน 29  
32 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 73 เงิน 32  
33 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 73 เงิน 32  
34 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 69 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เชียงราย 68 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. พิจิตร 67 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) สพม. นครสวรรค์ 66 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 65 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 65 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 64 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนสักงามวิทยา สพม. กำแพงเพชร 63 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน