ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 040
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 93.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 82.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 81.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม สพม. พิจิตร 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 78.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 78.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 77.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 76.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 75.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 74.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 73.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนหนองพระพิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 72.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เชียงราย 72.40 เงิน 16  
18 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 71.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 71.80 เงิน 18  
20 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 70.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 70.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 70.60 เงิน 21  
23 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 70.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 69.60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 69.20 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 69.20 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 69 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 68.20 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เชียงราย 68 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 67.80 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เชียงราย 66.80 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. แพร่ 66.60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 66.20 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. พะเยา 64.60 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนดอนไชยวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 63.80 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 63 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 62.60 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 60 ทองแดง 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน