ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 039
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. ตาก 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เชียงราย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. แม่ฮ่องสอน 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เชียงใหม่ 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. ลำปาง ลำพูน 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนพัชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88 ทอง 7  
10 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 88 ทอง 7  
11 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 88 ทอง 7  
12 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. แม่ฮ่องสอน 86 ทอง 12  
14 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 86 ทอง 12  
15 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. สุโขทัย 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 84 ทอง 15  
17 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 84 ทอง 15  
18 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เชียงราย 84 ทอง 15  
19 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 84 ทอง 15  
20 โรงเรียนพิชัย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84 ทอง 15  
21 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. กำแพงเพชร 84 ทอง 15  
22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 84 ทอง 15  
23 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 84 ทอง 15  
24 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84 ทอง 15  
25 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม. น่าน 84 ทอง 15  
26 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 84 ทอง 15  
27 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 84 ทอง 15  
28 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 84 ทอง 15  
29 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม สพม. พิจิตร 84 ทอง 15  
30 โรงเรียนโกรกพระ สพม. นครสวรรค์ 84 ทอง 15  
31 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. น่าน 84 ทอง 15  
32 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. พะเยา 82 ทอง 32  
33 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม สพม. ตาก 82 ทอง 32  
34 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. พะเยา 82 ทอง 32  
35 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 82 ทอง 32  
36 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. พิจิตร 82 ทอง 32  
37 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82 ทอง 32  
38 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เชียงราย 82 ทอง 32  
39 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 55 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. นครสวรรค์ - -  
41 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน