ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 93.10 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 92.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 92.15 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 92.15 ทอง 6  
8 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 92.10 ทอง 8  
9 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. พิจิตร 92.05 ทอง 9  
10 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 91.85 ทอง 10  
11 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 91.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม. พิจิตร 91.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 91.65 ทอง 13  
14 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. นครสวรรค์ 91.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 91.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 91.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 91.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90.65 ทอง 18  
19 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 90.55 ทอง 19  
20 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 90.55 ทอง 19  
21 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 90.45 ทอง 21  
22 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 90.35 ทอง 22  
23 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 90.25 ทอง 23  
24 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 90.15 ทอง 24  
25 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 90.10 ทอง 25  
26 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เชียงราย 89.15 ทอง 26  
27 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 88.95 ทอง 27  
28 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. นครสวรรค์ 88.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. พะเยา 88.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 88.45 ทอง 30  
31 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 88.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 88.15 ทอง 32  
33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 87.90 ทอง 33  
34 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 87.75 ทอง 34  
35 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 87.70 ทอง 35  
36 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 87.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. พะเยา 87.25 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86.94 ทอง 38  
39 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 86.40 ทอง 39  
40 โรงเรียนพิชัย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 83.80 ทอง 41  
42 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80.50 ทอง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน