ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 309
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 97.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 95.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เชียงใหม่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล สพม. เพชรบูรณ์ 93.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 93.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 91.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 91.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เชียงใหม่ 91.80 ทอง 7  
10 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 91.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 90.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. น่าน 90.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. ตาก 90.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 90.40 ทอง 13  
16 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. ตาก 90.25 ทอง 16  
17 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. พิจิตร 89.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 89.80 ทอง 17  
19 โรงเรียนวังบ่อวิทยา สพม. นครสวรรค์ 89.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 88.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 88.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 88.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพม. พิจิตร 88.20 ทอง 22  
24 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 88 ทอง 24  
25 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 87.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 87.80 ทอง 25  
27 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 87.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 87.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 87 ทอง 29  
30 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 86.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 86 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 85.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 85.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85.20 ทอง 34  
36 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 84.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. พะเยา 84 ทอง 38  
39 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. กำแพงเพชร 82.60 ทอง 39  
40 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 81.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. สุโขทัย 81 ทอง 41  
42 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 80 ทอง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน