ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 94.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 94.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 93.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 92.34 ทอง 5  
6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 92.08 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 91.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 91.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. พะเยา 91.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ 91.10 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. ตาก 90.72 ทอง 12  
13 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เชียงราย 90.70 ทอง 13  
14 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เชียงใหม่ 90.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. พิจิตร 90.10 ทอง 15  
16 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 90 ทอง 16  
17 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 89.90 ทอง 17  
18 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. พะเยา 89.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 89.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 89.50 ทอง 19  
21 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. นครสวรรค์ 89.36 ทอง 21  
22 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 89.30 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 88.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. แม่ฮ่องสอน 88.20 ทอง 23  
25 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 87.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 87.80 ทอง 25  
27 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม สพม. ตาก 87.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. พิจิตร 87.60 ทอง 27  
29 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 87.60 ทอง 27  
30 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 86.50 ทอง 30  
31 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85.50 ทอง 31  
32 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 85.50 ทอง 31  
33 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เชียงราย 85.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. กำแพงเพชร 84.40 ทอง 34  
35 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. นครสวรรค์ 84.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 84.20 ทอง 35  
37 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 83.40 ทอง 38  
39 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 83 ทอง 39  
40 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 82.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เชียงราย 80.90 ทอง 41  
42 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 80.50 ทอง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน