ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. พะเยา 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. พิจิตร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 87.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เชียงใหม่ 87.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 87.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 86.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 85.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 85.60 ทอง 11  
13 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 85.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. ลำปาง ลำพูน 85.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 84.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84.60 ทอง 15  
17 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 84.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 83.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 83.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 83.60 ทอง 19  
21 โรงเรียนผดุงราษฎร์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. พะเยา 82.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 82.80 ทอง 22  
24 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 82.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 82.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนหอพระ สพม. เชียงใหม่ 82.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 82 ทอง 27  
28 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 81.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. สุโขทัย 81.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 81.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. กำแพงเพชร 80.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 80.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 80.20 ทอง 33  
35 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 79 เงิน 35  
36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. แม่ฮ่องสอน 78.20 เงิน 36  
37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. ตาก 77 เงิน 37  
38 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 76.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 59.40 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 59.20 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เชียงราย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน