ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 306
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 87.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เชียงราย 84.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 82.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน