ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 305
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประชาวิทย์ สพม. ลำปาง ลำพูน 94.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 92.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เชียงราย 88.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 87 ทอง 9  
12 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 85.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 85.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนแม่จริม สพม. น่าน 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. พะเยา 84.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เชียงราย 84.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. แพร่ 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. พิจิตร 83.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เชียงราย 83.80 ทอง 19  
21 โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม. กำแพงเพชร 83.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 82.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 79.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เพชรบูรณ์ 79 เงิน 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน