ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 304
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. น่าน 93.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เชียงราย 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. กำแพงเพชร 86.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 86.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. ตาก 86.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม สพม. แพร่ 83.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 82.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม. กำแพงเพชร 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เชียงราย 78.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 77.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 77.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 75.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ สพม. เพชรบูรณ์ 75.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 75.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 73.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. ลำปาง ลำพูน 72.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 72.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนหอพระ สพม. เชียงใหม่ 70.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. พะเยา 70.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 68.60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 68 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 67.40 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เชียงราย 67.40 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 67.20 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 67 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. ตาก 66 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. พะเยา 64.80 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม. นครสวรรค์ 63.20 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน