ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 303
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เชียงใหม่ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ(สพม.) สพม. เชียงใหม่ 86.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 86.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 85.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 85.40 ทอง 7  
9 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 85.40 ทอง 7  
10 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 85.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 84.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เชียงราย 84.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 84.40 ทอง 14  
16 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 84.40 ทอง 14  
17 โรงเรียนพิชัย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84.40 ทอง 14  
18 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เชียงราย 84.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนศรีนคร สพม. สุโขทัย 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 84 ทอง 19  
21 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 83.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 83.60 ทอง 22  
24 โรงเรียนสารทิศพิทยาคม สพม. น่าน 83.60 ทอง 22  
25 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 83.60 ทอง 22  
26 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. แม่ฮ่องสอน 83.60 ทอง 22  
27 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 83.60 ทอง 22  
28 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 83.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83.40 ทอง 28  
30 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. พิจิตร 83.20 ทอง 30  
32 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 83.20 ทอง 30  
33 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. นครสวรรค์ 83 ทอง 33  
34 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 83 ทอง 33  
35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. ตาก 82.80 ทอง 35  
36 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 82.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 82.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 82.40 ทอง 37  
39 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร สพม. กำแพงเพชร 82.40 ทอง 37  
40 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 82.40 ทอง 37  
41 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เชียงราย 81.20 ทอง 41  
42 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 80.60 ทอง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน