ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 302
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. นครสวรรค์ 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนแม่แตง สพม. เชียงใหม่ 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. ลำปาง ลำพูน 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 84 ทอง 9  
12 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. ตาก 83 ทอง 12  
15 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 83 ทอง 12  
16 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เชียงใหม่ 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 82 ทอง 16  
18 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. กำแพงเพชร 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 80 ทอง 19  
21 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 78 เงิน 21  
23 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เชียงราย 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 76 เงิน 24  
26 โรงเรียนวังทองวิทยา สพม. สุโขทัย 76 เงิน 24  
27 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 76 เงิน 24  
28 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 75 เงิน 28  
30 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 75 เงิน 28  
31 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 75 เงิน 28  
32 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เชียงราย 74 เงิน 32  
33 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 74 เงิน 32  
34 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 73 เงิน 34  
35 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เชียงราย 73 เงิน 34  
36 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 72 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 72 เงิน 36  
38 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 71 เงิน 38  
39 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. แม่ฮ่องสอน 70 เงิน 39  
40 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. พะเยา 68 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 66 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน