ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 301
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 94.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. แม่ฮ่องสอน 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 92.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 92.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. ตาก 92.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เชียงราย 91.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. สุโขทัย 90.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 89.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 89.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 89.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 89.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 88.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 87.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 86.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม. กำแพงเพชร 86.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. พะเยา 86.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพม. เชียงใหม่ 86.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 86 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. ตาก 86 ทอง 20  
22 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 85.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 85.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 85.60 ทอง 23  
25 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 85.60 ทอง 23  
26 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 85.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 85.20 ทอง 26  
28 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85.20 ทอง 26  
29 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 84.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เชียงใหม่ 84.60 ทอง 29  
31 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84.60 ทอง 29  
32 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 84.60 ทอง 29  
33 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 84.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 84 ทอง 34  
35 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เชียงราย 83.80 ทอง 35  
36 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. พิจิตร 83.40 ทอง 36  
37 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 83.20 ทอง 37  
38 โรงเรียนหอพระ สพม. เชียงใหม่ 83 ทอง 38  
39 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 82.80 ทอง 39  
40 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82 ทอง 40  
41 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 81.60 ทอง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน