ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เชียงราย 92.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 91.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 91.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. พะเยา 90.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. สุโขทัย 90.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 89.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 89.40 ทอง 10  
12 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 88.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 88.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 88.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 88.25 ทอง 15  
16 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 86.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. ตาก 86.60 ทอง 17  
19 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. กำแพงเพชร 86.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 86.40 ทอง 19  
21 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. นครสวรรค์ 86.40 ทอง 19  
22 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 86.40 ทอง 19  
23 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 86.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เชียงราย 85.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 85.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 85.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 84.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 84.80 ทอง 28  
30 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 84.80 ทอง 28  
31 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84.60 ทอง 31  
33 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 84.60 ทอง 31  
34 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 84.60 ทอง 31  
35 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 84.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 84 ทอง 36  
37 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพม. เชียงใหม่ 84 ทอง 36  
38 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 83.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. พิจิตร 83.20 ทอง 39  
40 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 82.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82.20 ทอง 41  
42 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 82 ทอง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน