ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 299
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 90.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 89.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม. นครสวรรค์ 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 84.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 77.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 77.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 77.30 เงิน 11  
12 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 77.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 75.70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. พิจิตร 75.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 75.10 เงิน 15  
16 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 74.90 เงิน 16  
17 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 74.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เชียงราย 74.80 เงิน 17  
19 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 74.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เชียงราย 74.60 เงิน 19  
21 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 74.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 73.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สพม. เชียงราย 73.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 73.10 เงิน 24  
25 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 73.10 เงิน 24  
26 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 72.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 67.80 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 67.60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. แพร่ 67.60 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 67.20 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 66.70 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. น่าน 66.50 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ สพม. พิจิตร 66.30 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 66.10 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 65.80 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. พะเยา 65.60 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 65.30 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 65 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 64.80 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เชียงราย 64.30 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 64.20 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน