ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 298
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 82 ทอง 4  
7 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. พะเยา 81 ทอง 7  
10 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 81 ทอง 7  
11 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81 ทอง 7  
12 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เชียงราย 81 ทอง 7  
13 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80 ทอง 13  
15 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 80 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80 ทอง 13  
17 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. ลำปาง ลำพูน 80 ทอง 13  
18 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. แพร่ 80 ทอง 13  
19 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 80 ทอง 13  
20 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 80 ทอง 13  
21 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 80 ทอง 13  
22 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. แม่ฮ่องสอน 78 เงิน 22  
24 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 78 เงิน 22  
25 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 77 เงิน 25  
27 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 77 เงิน 25  
28 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ 77 เงิน 25  
29 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 76 เงิน 29  
30 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. นครสวรรค์ 76 เงิน 29  
31 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 76 เงิน 29  
32 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 76 เงิน 29  
33 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. นครสวรรค์ 75 เงิน 33  
35 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 75 เงิน 33  
36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 74 เงิน 36  
37 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 74 เงิน 36  
38 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 74 เงิน 36  
39 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. ตาก 74 เงิน 36  
40 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 72 เงิน 40  
41 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 72 เงิน 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน