ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 297
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 95.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 94.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 93.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 93.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 93 ทอง 7  
9 โรงเรียนสา สพม. น่าน 92.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เพชรบูรณ์ 91.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 91.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 91.10 ทอง 12  
13 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 90.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. พะเยา 90 ทอง 14  
15 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 90 ทอง 14  
16 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 90 ทอง 14  
17 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. น่าน 89.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. ตาก 89.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 89 ทอง 19  
20 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. พะเยา 89 ทอง 19  
21 โรงเรียนดอนไชยวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 89 ทอง 19  
22 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เชียงใหม่ 88.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 88.20 ทอง 23  
25 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 88.20 ทอง 23  
26 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 87.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 87.80 ทอง 26  
28 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 87.80 ทอง 26  
29 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 87.80 ทอง 26  
30 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. แม่ฮ่องสอน 87.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 87.60 ทอง 30  
32 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ สพม. พิจิตร 87.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 87.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 87.20 ทอง 33  
35 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 86.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86.40 ทอง 36  
37 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86.20 ทอง 37  
38 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 86 ทอง 38  
39 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85.80 ทอง 39  
40 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. นครสวรรค์ 85.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. ตาก 85.20 ทอง 41  
42 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 83.80 ทอง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน