ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 296
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 92.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 92.60 ทอง 4  
6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 90.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 89.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 89.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 89.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนไตรภพวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 89.40 ทอง 9  
12 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม. น่าน 87.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 87.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เชียงใหม่ 87.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 87 ทอง 16  
18 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 86.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. พะเยา 86.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 86.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 86.40 ทอง 20  
22 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สุโขทัย 86.40 ทอง 20  
23 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 86 ทอง 23  
24 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม. กำแพงเพชร 85.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 84.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เชียงราย 84.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. ตาก 84.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 84 ทอง 28  
29 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 83.80 ทอง 29  
30 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83.60 ทอง 30  
32 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 83.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 83 ทอง 33  
34 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 82.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เชียงราย 82.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 82.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81.80 ทอง 37  
39 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. พิจิตร 80.80 ทอง 39  
40 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. แม่ฮ่องสอน 80.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 80 ทอง 41  
42 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพม. เชียงใหม่ 80 ทอง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน