ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 295
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. นครสวรรค์ 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 81.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 79.60 เงิน 5  
6 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 79.20 เงิน 6  
7 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม. นครสวรรค์ 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 77.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 77.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพม. ลำปาง ลำพูน 77.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 77.20 เงิน 10  
12 โรงเรียนป่าซาง สพม. ลำปาง ลำพูน 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 75.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 74.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 74.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เชียงราย 73.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 73.40 เงิน 16  
18 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 72.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 72.80 เงิน 19  
21 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 72.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนพิชัย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 72.60 เงิน 21  
23 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 72.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 71.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 71 เงิน 25  
26 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 70.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 70.80 เงิน 26  
28 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. แม่ฮ่องสอน 70.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. พะเยา 70.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 70.20 เงิน 29  
31 โรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เพชรบูรณ์ 69.80 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. สุโขทัย 69.60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 69.40 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เชียงราย 69.20 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. แพร่ 67.80 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 67.60 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 67.20 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. แพร่ 66.80 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สพม. เชียงราย 65 ทองแดง 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน