ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 294
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 84.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 80.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 78.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 78.80 เงิน 6  
8 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78.80 เงิน 6  
9 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 78.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 78.60 เงิน 9  
11 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เชียงราย 78.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 77.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 77.60 เงิน 12  
14 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 77.60 เงิน 12  
15 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 77.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 77.40 เงิน 15  
17 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 76.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 76.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 75.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 75.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 74.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 74.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 74.20 เงิน 22  
24 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. พิจิตร 74.20 เงิน 22  
25 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 74.20 เงิน 22  
26 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 74.20 เงิน 22  
27 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 74 เงิน 27  
28 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. สุโขทัย 74 เงิน 27  
29 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 73.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 73.60 เงิน 29  
31 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 73.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 73.20 เงิน 32  
33 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 73.20 เงิน 32  
34 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 73.20 เงิน 32  
35 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 72.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 71.20 เงิน 36  
37 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 71 เงิน 37  
38 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 70.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 70.80 เงิน 38  
40 โรงเรียนศีลรวี สพม. เชียงใหม่ 70 เงิน 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน