ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 293
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 94.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เชียงราย 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 85.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เชียงราย 85.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 83.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 82.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 81.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 81.80 ทอง 10  
12 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. ตาก 81.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 80.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 80.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 80.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. นครสวรรค์ 78.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 78.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 78.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนพิชัย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. ตาก 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 77.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 77.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 76.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สพม. พิจิตร 76.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 76.60 เงิน 25  
27 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. กำแพงเพชร 76.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. พะเยา 76.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 76.10 เงิน 29  
30 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 75.90 เงิน 30  
31 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 75.70 เงิน 31  
32 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 75.70 เงิน 31  
33 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 75.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. นครสวรรค์ 74.60 เงิน 34  
35 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 74.60 เงิน 34  
36 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 72 เงิน 36  
37 โรงเรียนศรีนคร สพม. สุโขทัย 71.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. แม่ฮ่องสอน 71.40 เงิน 38  
39 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 70.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. แพร่ 69.60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. พิจิตร 65 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน