ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 292
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 92.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. นครสวรรค์ 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สพม. สุโขทัย 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 83.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เชียงราย 82.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. น่าน 82.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพม. เชียงใหม่ 81.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. ตาก 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 81 ทอง 9  
11 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 80.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. กำแพงเพชร 80.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 80.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 80.20 ทอง 13  
15 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 80.20 ทอง 13  
16 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 80.20 ทอง 13  
17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 78.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 78.80 เงิน 18  
20 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 78.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 77.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 77.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 77.20 เงิน 22  
24 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 76.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 76.80 เงิน 24  
26 โรงเรียนบางลายพิทยาคม สพม. พิจิตร 76.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 75.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 74.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. ลำปาง ลำพูน 74.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 74.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 73 เงิน 31  
32 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 72.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 72.60 เงิน 32  
34 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. พะเยา 71.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 71.80 เงิน 34  
36 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ 71.20 เงิน 36  
37 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 70 เงิน 37  
38 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 69.20 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 68 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 66.80 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. พิจิตร 60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เชียงราย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน