ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 291
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 84.88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 77.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เชียงใหม่ 73.13 เงิน 5  
6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 71.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 69.38 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 68.13 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเทพนารี สพม. แพร่ 67.75 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 67.38 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 67.38 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 67.13 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 66.88 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 64 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 63 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 63 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 61 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 61 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 59 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 59 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 58 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 54 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 54 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 53 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เชียงใหม่ 52 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 51 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 51 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เชียงราย 49 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 48 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 48 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. กำแพงเพชร 46 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 43 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 42 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 33 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 31 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 31 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน