ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 290
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 74.25 เงิน 5  
6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 72.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 70.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 65.25 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเทพนารี สพม. แพร่ 62.25 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 60.75 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 58 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 58 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 58 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 57 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 57 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 56 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เชียงราย 55 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 54 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 53 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 53 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 51 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 50 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 49 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 49 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 49 เข้าร่วม 26  
29 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 47 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. กำแพงเพชร 42 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 41 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 40 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เชียงใหม่ 38 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 37 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพม. เชียงใหม่ 36 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 34 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 34 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 32 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 31 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 29 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 28 เข้าร่วม 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน