ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 289
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสักงามวิทยา สพม. กำแพงเพชร 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 94 ทอง 6  
8 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เชียงราย 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 82 ทอง 12  
15 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 76 เงิน 18  
20 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 76 เงิน 18  
21 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 74 เงิน 21  
23 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 74 เงิน 21  
24 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 72 เงิน 24  
25 โรงเรียนศรีนคร สพม. สุโขทัย 72 เงิน 24  
26 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 72 เงิน 24  
27 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เชียงราย 70 เงิน 27  
28 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. พิจิตร 68 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. พะเยา 68 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 66 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 66 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เชียงใหม่ 64 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 60 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. พะเยา 60 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 60 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. แม่ฮ่องสอน 60 ทองแดง 34  
38 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 56 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 54 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 54 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 46 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน