ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 288
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. พะเยา 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เชียงราย 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนเทพนารี สพม. แพร่ 78 เงิน 6  
9 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 74 เงิน 9  
11 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 74 เงิน 9  
12 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เพชรบูรณ์ 72 เงิน 12  
14 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 68 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 68 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 66 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 62 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 62 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. พะเยา 60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 60 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. ตาก 58 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 58 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 58 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 56 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 54 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 54 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. แม่ฮ่องสอน 54 เข้าร่วม 28  
31 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. ตาก 52 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 52 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 48 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 48 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนศรีนคร สพม. สุโขทัย 44 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 44 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. ลำปาง ลำพูน 44 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เชียงราย 44 เข้าร่วม 35  
39 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 38 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 38 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เชียงราย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน