ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 287
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 87.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. กำแพงเพชร 86.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 86.75 ทอง 5  
7 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 86.75 ทอง 5  
8 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86.75 ทอง 5  
9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เชียงราย 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 82.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 81.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 80.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. ตาก 78.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 77.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. แม่ฮ่องสอน 77.50 เงิน 16  
18 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. พะเยา 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 75.25 เงิน 19  
20 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 75.25 เงิน 19  
21 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 74.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. พิจิตร 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 71.50 เงิน 24  
25 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 71.50 เงิน 24  
26 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 70.75 เงิน 26  
27 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 68.25 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 68.25 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 68.25 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 68 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 67.50 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 67 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 66.50 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เชียงราย 66.50 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 65 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 64.50 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 63.75 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 63 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 62.50 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 61.50 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เชียงราย 60.75 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 60.25 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน