ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 286
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 87.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 86.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 82.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 80.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 75.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 74.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 74 เงิน 20  
22 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เชียงราย 73 เงิน 22  
24 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 73 เงิน 22  
25 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 71 เงิน 26  
27 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 70.25 เงิน 27  
28 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 70.25 เงิน 27  
29 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. พิจิตร 70.25 เงิน 27  
30 โรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม. เพชรบูรณ์ 68 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. กำแพงเพชร 67 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 66 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 66 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เชียงราย 65 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 64.50 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 63.50 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 63 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 62.50 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพม. ตาก 61.50 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 60.50 ทองแดง 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน