ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 283
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 98.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 96.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 87.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 83.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 82.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 79.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 77.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 76.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนเทพนารี สพม. แพร่ 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 74.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 71 เงิน 15  
17 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 71 เงิน 15  
18 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. ตาก 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพม. เชียงใหม่ 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 66.50 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 66.50 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 65.50 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 64.50 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 64.50 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 62.50 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 61.50 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 59.50 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 58.50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนแม่แตง สพม. เชียงใหม่ 58.50 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 57.50 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 56.50 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 55.50 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 55 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 55 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. กำแพงเพชร 54 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 54 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 52.50 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน