ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 282
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 77.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 76.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 76.50 เงิน 5  
7 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เชียงราย 70.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 69.50 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 67.50 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 67 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 63.50 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 63.50 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนเทพนารี สพม. แพร่ 63 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 62 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 60.50 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 59 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เชียงราย 58 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา สพม. เชียงใหม่ 57.50 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 57 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 57 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เชียงใหม่ 57 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 56.50 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 56 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 56 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 56 เข้าร่วม 28  
31 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 55.50 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 54.50 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 54 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 54 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 53.50 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 53 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 53 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. กำแพงเพชร 52.50 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 52.50 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 51 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน