ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 277
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เชียงใหม่ 92.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 91.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. พะเยา 90.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. น่าน 90.80 ทอง 5  
7 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 89.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 89.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 89.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 89.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 89.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 88.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 87.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 86.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. ตาก 86.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 85.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 85.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เชียงราย 84.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. แม่ฮ่องสอน 83.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 82.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 81.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 81.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. นครสวรรค์ 81 ทอง 28  
29 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 80.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78 เงิน 30  
31 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 77.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 77.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 77.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 76.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. พะเยา 75.80 เงิน 35  
36 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. กำแพงเพชร 73.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 66 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 62.80 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 60.20 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ - -  
41 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน