ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 276
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิไกรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 93.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยลาด สพม. เพชรบูรณ์ 92.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 91.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 90.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 88.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. น่าน 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เชียงราย 87.90 ทอง 11  
12 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 87.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 86.70 ทอง 13  
14 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 86.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 85.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 85.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. พะเยา 85.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. นครสวรรค์ 85.10 ทอง 18  
19 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 85 ทอง 19  
21 โรงเรียนศรีนคร สพม. สุโขทัย 82.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 81.30 ทอง 22  
23 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. ตาก 79.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 79 เงิน 24  
25 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 78.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 78.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 77 เงิน 27  
28 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. ตาก 75.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 74 เงิน 29  
30 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 73.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 72 เงิน 31  
32 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. แม่ฮ่องสอน 70.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 66.60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 65.80 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 65.40 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 65.40 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 65.20 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 65.20 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 65.20 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 63.80 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เชียงราย 63.60 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน