ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 273
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 96.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เชียงราย 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 86.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. สุโขทัย 84.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 82.10 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 77.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนแม่แตง สพม. เชียงใหม่ 77.10 เงิน 11  
12 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 76.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. น่าน 75.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 74.10 เงิน 16  
17 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. พะเยา 73.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 73.30 เงิน 18  
19 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 72.30 เงิน 20  
21 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เชียงราย 71.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 71.30 เงิน 22  
23 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เชียงราย 70.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 70.70 เงิน 24  
25 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 69.80 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 69.50 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 68.90 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนสา สพม. น่าน 67.90 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนศรีนคร สพม. สุโขทัย 67.50 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 67.10 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. ตาก 66.40 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 66.10 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 65.70 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 65 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 64.70 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 63.70 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา สพม. พิจิตร 63.60 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 63 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 62.70 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 61.90 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 61.40 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) สพม. พิจิตร 60.90 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน