ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 272
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. ตาก 90.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สุโขทัย 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เพชรบูรณ์ 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เชียงราย 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 83.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 81.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพม. พิจิตร 77.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 76.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 72.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 70.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 66.60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. น่าน 65.60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 65.60 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. น่าน 65.20 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา สพม. พิจิตร 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 64.60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 63.60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. นครสวรรค์ 63.40 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 63.40 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 63.40 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. พะเยา 63.40 ทองแดง 22  
26 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 63 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 62.40 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. พะเยา 61.60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 61.60 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. แม่ฮ่องสอน 61.60 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 61.40 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. กำแพงเพชร 61 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 61 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม. สุโขทัย 60.40 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 60.40 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 60.40 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เชียงราย 60.40 ทองแดง 34  
38 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 60.20 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 60.20 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เชียงราย 60 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. นครสวรรค์ 60 ทองแดง 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน