ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 270
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม. ตาก 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. แพร่ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา สพม. เชียงใหม่ 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 89.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. พิจิตร 88.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 87.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนดอนไชยวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 86.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. กำแพงเพชร 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 85.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. นครสวรรค์ 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 83.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 83.67 ทอง 12  
14 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 83.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 83.33 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 83 ทอง 16  
18 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 82.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพม. เพชรบูรณ์ 82.33 ทอง 19  
21 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 82.33 ทอง 19  
22 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 81.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เชียงราย 81.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 81 ทอง 25  
26 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81 ทอง 25  
27 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80.67 ทอง 27  
28 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 80.67 ทอง 27  
29 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 80.67 ทอง 27  
30 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. พิจิตร 80.67 ทอง 27  
31 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สพม. สุโขทัย 80.33 ทอง 31  
32 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เชียงใหม่ 80 ทอง 32  
33 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม. แพร่ 79.67 เงิน 33  
34 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. พะเยา 79 เงิน 34  
35 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 78.67 เงิน 35  
36 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78 เงิน 36  
37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. แม่ฮ่องสอน 78 เงิน 36  
38 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. ลำปาง ลำพูน 77 เงิน 38  
39 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 72.33 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" สพม. ตาก 66 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 63 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน