ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 027
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. น่าน 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม สพม. พิจิตร 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. พะเยา 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เชียงราย 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. น่าน 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม สพม. เชียงราย 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สพม. สุโขทัย 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สพม. ลำปาง ลำพูน 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. ลำปาง ลำพูน 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เชียงราย 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. พะเยา 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพม. เพชรบูรณ์ 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. นครสวรรค์ 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สุโขทัย 77 เงิน 23  
25 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เชียงราย 73 เงิน 27  
28 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม สพม. ตาก 72 เงิน 28  
30 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 71 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 70 เงิน 31  
32 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. แพร่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน