ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสา สพม. น่าน 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพม. เชียงราย 92.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 91.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. กำแพงเพชร 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. สุโขทัย 89.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 88.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. น่าน 85.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 83.67 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน