ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เพชรบูรณ์ 85.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม สพม. สุโขทัย 83.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. พะเยา 82.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. ลำปาง ลำพูน 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. พิจิตร 81.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เชียงราย 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 80.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนประชานุเคราะห์ สพม. นครสวรรค์ 80.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม สพม. พิจิตร 80.33 ทอง 13  
16 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 80.33 ทอง 13  
17 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. กำแพงเพชร 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 78.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เชียงราย 78.33 เงิน 18  
20 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 78.33 เงิน 18  
21 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนสา สพม. น่าน 78 เงิน 21  
23 โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง สพม. ตาก 77.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม. นครสวรรค์ 77.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. สุโขทัย 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. แม่ฮ่องสอน 75 เงิน 26  
28 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. น่าน 74 เงิน 28  
29 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 73.67 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เพชรบูรณ์ 71.67 เงิน 30  
31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เชียงใหม่ 71.67 เงิน 30  
32 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 67.33 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน