ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 267
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 91.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 86.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. น่าน 86.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 86.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เชียงราย 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 83.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. น่าน 82.85 ทอง 10  
11 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 82.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เพชรบูรณ์ 81.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนพิไกรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 81.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 80.90 ทอง 14  
15 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร สพม. ตาก 80.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. แพร่ 80.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. พิจิตร 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. พะเยา 80 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพม. ตาก 79.10 เงิน 19  
20 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เชียงราย 78.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. แพร่ 78.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 77.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนไหล่หินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 76.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เพชรบูรณ์ 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 74 เงิน 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน