ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 266
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. น่าน 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เชียงราย 87.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. น่าน 87.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร สพม. ตาก 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 82.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. พะเยา 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เชียงราย 78.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เชียงราย 77.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เพชรบูรณ์ 77.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เพชรบูรณ์ 76.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 75.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 75.60 เงิน 16  
18 โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. นครสวรรค์ 74.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนลิไทพิทยาคม สพม. สุโขทัย 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนพิไกรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 72.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนไหล่หินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 71 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน