ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 265
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 96.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 94.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา สพม. ลำปาง ลำพูน 94.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 94.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 94.20 ทอง 6  
8 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 93.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. นครสวรรค์ 93.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 93.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 93 ทอง 11  
12 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 93 ทอง 11  
13 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 93 ทอง 11  
14 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 92.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 92.80 ทอง 14  
16 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เชียงใหม่ 92.80 ทอง 14  
17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. สุโขทัย 92.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 92.40 ทอง 17  
19 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 92 ทอง 19  
20 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 91.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 91.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 91.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 90.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 90.80 ทอง 23  
25 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 90.80 ทอง 23  
26 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. พิจิตร 90.80 ทอง 23  
27 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เชียงราย 90.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90 ทอง 28  
29 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 90 ทอง 28  
30 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. พะเยา 89.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 89 ทอง 31  
32 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 88.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 88.80 ทอง 32  
34 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สพม. สุโขทัย 87.40 ทอง 34  
35 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 86.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 86.40 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม. เพชรบูรณ์ 84.40 ทอง 38  
39 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. พะเยา 83.20 ทอง 39  
40 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน - -  
41 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน