ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 264
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 91.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 91.40 ทอง 6  
8 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 91.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 91.20 ทอง 8  
10 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 89.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 89.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 88.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพม. เชียงใหม่ 88.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 88.60 ทอง 17  
19 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 88.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 87.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา สพม. ลำปาง ลำพูน 87.80 ทอง 20  
22 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. พิจิตร 87.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สพม. น่าน 87.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนสักงามวิทยา สพม. กำแพงเพชร 87.40 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 87.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 87 ทอง 26  
27 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 86.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. พะเยา 84.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 84.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 84.40 ทอง 31  
33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 สพม. แม่ฮ่องสอน 84 ทอง 33  
34 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 81.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 69 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 66.80 ทองแดง 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน