ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 96.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 96.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. นครสวรรค์ 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 92.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา สพม. ลำปาง ลำพูน 90.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 89.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 88.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 87.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. ตาก 86.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 85.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรีนคร สพม. สุโขทัย 84.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. พะเยา 83.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. กำแพงเพชร 82.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนแม่แตง สพม. เชียงใหม่ 81.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 81.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนสา สพม. น่าน 80.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 80.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 80.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 80 ทอง 22  
24 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. ลำปาง ลำพูน 80 ทอง 22  
25 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 80 ทอง 22  
26 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 80 ทอง 22  
27 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 80 ทอง 22  
28 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ - -  
29 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน