ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 262
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 95.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา สพม. ลำปาง ลำพูน 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 89.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 86.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 85.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เชียงใหม่ 84.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 83.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนนาน้อย สพม. น่าน 83.80 ทอง 9  
11 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 83.80 ทอง 9  
12 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 82.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพม. เชียงใหม่ 81.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 80.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนดอนไชยวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 80.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 77.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 76.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 73.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. พะเยา 72.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. น่าน - -  
21 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน