ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 261
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 93.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สพม. น่าน 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 87.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 87.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. นครสวรรค์ 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 86.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. นครสวรรค์ 86.60 ทอง 8  
10 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เชียงราย 86.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 86.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. พะเยา 85.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 85.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนแม่แตง สพม. เชียงใหม่ 85.60 ทอง 13  
15 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. นครสวรรค์ 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 84.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ สพม. เชียงใหม่ 84.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. กำแพงเพชร 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. น่าน 83.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. สุโขทัย 83.80 ทอง 20  
22 โรงเรียนบางลายพิทยาคม สพม. พิจิตร 83.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 83.60 ทอง 22  
24 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 82.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 82.60 ทอง 25  
27 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 82.60 ทอง 25  
28 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 82.50 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82.40 ทอง 29  
31 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 82.40 ทอง 29  
32 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. แม่ฮ่องสอน 81.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เชียงราย 81.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนลิไทพิทยาคม สพม. สุโขทัย 80.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 80.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เชียงราย 80 ทอง 36  
37 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน