ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 260
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. นครสวรรค์ 91.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า สพม. เชียงราย 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 89.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 88.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. นครสวรรค์ 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 87.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. ตาก 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 86.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 86.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 85.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. พะเยา 85.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 84.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 84.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 84.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 84.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. น่าน 84.20 ทอง 16  
19 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เชียงราย 84.20 ทอง 16  
20 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 84 ทอง 20  
22 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เพชรบูรณ์ 83.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 83.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. สุโขทัย 83.40 ทอง 23  
25 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 83.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 83 ทอง 26  
27 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 82.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 82.80 ทอง 27  
29 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 82.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 82.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 82.20 ทอง 31  
33 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 81.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 81.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สพม. สุโขทัย 78.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 77.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน