ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 259
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 95.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 76.60 เงิน 4  
5 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. ตาก 72.60 เงิน 5  
6 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. แม่ฮ่องสอน 63.30 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม สพม. พิจิตร 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน